EMDR


EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (startat av Francine Shapiro, PhD, USA) är en psykoterapi och teknik som innehåller element av psykodynamiska, experientiella, beteendemässiga, kognitiva, somatiska och systemterapier. Det är en behandling i åtta faser som bl.a innehåller ögonrörelser eller andra höger-vänster rörelser som kallas bilateral stimulation. Det används för desensibilisering av en eller flera traumatiska upplevelser - post traumatiska tillstånd.

Enligt EMDR så har människan ett adaptivt informationsbehandlingssystem som tar in och bearbetar information om oss själva och vår omvärld. Från det vi föds så tar vi in information genom de upplevelser vi har, först från våra vårdnadshavare och sedan från resten av vår omvärld. Denna information färgar vår identitet och vår personlighet.

Under traumatiska händelser så stör starka känslor vår förmåga att bearbeta information på ett hälsosamt och adaptivt sätt. T.ex, efter en våldtäkt så kan en människa, genom psykoterapi etc, lära sig att det inte var hennes/hans fel; våldtäktsmannen bär ansvaret, men denna kunskap anknyter inte nödvändigtvis med magkänslan hon eller han har.

Den eller de traumatiska händelserna blir minnen som inte helt och fullt är bearbetade av vårt informationsbehandlingssystem. Enligt EMDR metoden så blir minnena dysfunktionellt lagrade. De fastnar, blir frusna i psykologisk tid genom den försvarsmekanism som användes under den traumatiska upplevelsen, som t.ex dissociation. Obearbetade minnen blir grunden för psykologiska störningar. Man återupplever ofta symptom från den ursprungliga traumatiska händelsen i stressrelaterade situationer som händer i nuet. En känsla av maktlöshet när detta händer, som om man befinner sig utanför kontroll, är vanlig.

EMDR är en säker och trygg metod att "gå tillbaka i tiden", fånga magkänslan, minnet som ofta sitter i kroppssensationer, och EMDR hjälper att bearbeta om minnet i ljuset av en mera positiv, självvald tro på sig själv.

© Copyright 2012 Elinor Palmér
Produktion ACTORIS